Lastceller signalbehandling

For last og kraft produkter tilbys kobling elektronikk  til våre produkter for å dekke nødvendige behov. Foruten analoge eller digitale forsterkere integrert i våre veieceller, eller montert på kablene, har vi også et bredt spekter av elektronisk utstyr for å møte kundenes krav: skjermer, forsterkere, analoge og digitale sendere, etc. 

BRIDGE-BOY Lastbegrensning med 1-3 "set points"

Les mer

Forsterker for strekklapp baserte transdusere

Les mer

Fortsterkere for strekklapp baserte transducere

Les mer

Forsterker for strekklapp baserte transdusere

Les mer

Boks for paralellkobling av 2-4 lastceller

Les mer

Utvidelsesbokser for veiesystemer 4-6 lastceller

Les mer

Trådløs mottager med digitale utganger

Les mer

INDI-5250 Vekt indikator

Les mer

INDI-PAX DISP-PAX Analoge input panel display

Les mer

INDI-MAXS DISP-MAX Analog input ,store paneldisplay

Les mer

DISP-PAXDP Dual input display

Les mer

WI-T24RE-Hx Håndholdt radiomottager med display display med

Les mer

INDI-PSD HAND-Håndholdte display for strekklapp baserte transducere

Les mer

Transmitter for DC spenning og strømsignal

Les mer

Trådløse mottager moduler ,analoge utganger

Les mer

Radio mottager for analoge signaler

Les mer

DISP-FPxx- Store digitale display

Les mer

Innebygde digitale konvertere for strekklapp

Les mer

Display for standard referanse kraft transdusere

Les mer