Lastceller signalbehandling

For last og kraft produkter tilbys kobling elektronikk  til våre produkter for å dekke nødvendige behov. Foruten analoge eller digitale forsterkere integrert i våre veieceller, eller montert på kablene, har vi også et bredt spekter av elektronisk utstyr for å møte kundenes krav: skjermer, forsterkere, analoge og digitale sendere, etc. 

JBOX JUNCTION BOXES FOR WEIGHING SYSTEMS

Les mer

Option-U COND-USB DIGITIZER FOR LOAD CELLS AND TORQUE METER

Les mer

COND-SGA CONDITIONER - AMPLIFIER FOR STRAIN-GAGE BASED TRANSDUCERS

Les mer

COND-A420 CONDITIONER – AMPLIFIER FOR STRAIN-GAGE BASED TRANSDUCERS

Les mer

CONV-UI MEASUREMENT TRANSMITTER FOR DC VOLTAGE AND CURRENT SIGNALS

Les mer

OPTION-AO J-C-C6-T AMPLIFIED OUTPUT SIGNAL FOR LOAD-CELL AND TORQUE METER

Les mer

JBOX-LCI SMART JUNCTION BOX WITH MONITORING OF THE INTEGRITY OF THE LOAD CELLS

Les mer

BRIDGE-BOY Lastbegrensning 1 -3 "set points"

Les mer

WIRELESS-T24-ACM RADIO TRANSMITTER FOR ANALOG SIGNAL

Les mer