Produkter

Vi er en primært en hardware leverandør og en samarbeidspartner for produsenter og brukere av maskiner og utstyr i bevegelse. Porteføljen strekker seg fra sensorer  via signalbehandling til menneske maskinkontroll og visualisering. Systemer og delsystemer fra våre samarbeidspartnere som er ledende på sine områder.

Sensorer & Enkodere

94 produkter Se produkter

Lastceller

51 produkter Se produkter

HMI komponenter

57 produkter Se produkter

Systemer & delsystemer

15 produkter Se produkter

Signalbehandling

38 produkter Se produkter

Andre produkter /tilbehør

83 produkter Se produkter