Ny opsjon, 2 fritt valgbare pulstall ,enkoder FG2

2 inkrementelle utganger : 1,024, 2,048 or 4,096 ppr
2 ulike puls tall mulig ,fleksibelt valgt mellom 1 og 2048 ppr

Annen nøkkelinfo

  • Hul aksling opp til  Ø 17 mm, fast aksling Ø 11 mm (flens montasje)
  • Større lager for bedre lagerlast kapasitet
  • Opp til  4096 pulser HTL / TTL, annet på forespørsel
  • Opsjoner : Sekundær inkrementell utgang, fiberoptisk transmitter, ytterligere overhastighetsbryter.

Produkter

FG2 / FGHJ 2 inkrementelle enkodere

Les mer