Oppdatering av egensikrede vibrasjonsensorer

For bruk i eksplosive atmosfærer er vår portefølje utvidet med en stort antall montasjemuligheter og kabelvarianter for å benyttes i de fleste bruksmiljøer. God overføring av vibrasjon fra maskin til sensor  og god overføring av signal til PLS/vibrasjonsinstrument er vesentlig for beste analyse. 

Egensikrede vibrasjonssensorer/ akselerometer