JC100 En-akset fingertupp joystick kontroller

Dette produktet er ikke lenger et foretrukket produkt. Se under.

Nettsiden opprettholdes for produktstøtte  for eksisterende brukere av JC100 fingertupp joystick.
For nye applikasjoner anbefales bruk av JC1200, JC1210 eller JC120 hvis behov for potensiometrisk joystick.

Key Features
• Low profile ergonomic design
• Analogue and switched outputs
• Center return spring mechanism
• Choice of track resistance values and output ranges
• Standard FCI Dubox automotive connector