Standard referanse transdusere

Hvis du ønsker å kalibrere alle typer testutrustning  enten av kvalitetshensyn eller for å få en offisiell kalibreringssertifikat  bør velges en standard referanse transduser.

Det er to metoder som kan brukes til å måle en kraft med nøyaktighet:  "dødvekt-maskiner" eller testing maskiner utstyrt med med kraftoverførings transduser. Den første løsningen er ganske kostbart og vanskelig å betjene. Den andre er kostnadseffektivt og øker fleksibiliteten.

Våre standard referanse transdusere er ihht ISO376 (EN 10002-3) nøyaktighetsklasser "05" og "00" (evt. klasse  "1") bestemmelser.

Vi har også utviklet standard referanse transdusere med en digital utgang og dedikert ISO 376 programvare for tilkobling av transdusere til datamaskinen.

2712-ISO Standard referanse kraft transduser strekk og kompresjons

Les mer

2715-ISO STANDARD REFERENCE FORCE TRANSDUCER TENSION AND COMPRESSION

Les mer

3115F-12390 STRAIN GAUGE CYLINDER (TESTING HARDENED CONCRETE)

Les mer

3115-ISO HIGH CAPACITY COMPRESSION STANDARD REFERENCE FORCE TRANSDUCER

Les mer

5105-ISO Høy kapasitets standard referanse kraft transduser strekk og kompresjon

Les mer