Lineære posisjons sensorer

Et bredt spekter av lineære posisjonssensorer , lineær forskyvning transdusere og lineære potensiometre som tilbyr slaglengdemålinger fra 5mm til 2000mm. Vi bruker teknologi som inkluderer potensiometriske, induktive, og Hall effekt, pakket i robuste hus, med innfesting som gir brukeren et bredt spekter av fleksible installasjons muligheter .

Avstand sensor 2-6mm

Les mer

Lineære målehodesensorer

4 produkter Se produkter

Lineære forkyvning sensorer

15 produkter Se produkter

Lineære " In-cylinder" sensorer

11 produkter Se produkter

Lineær posisjon , kort slaglengde

4 produkter Se produkter

LVDT transdusere

2 produkter Se produkter