A4950 Stroboskop

LED-stroboskop for et bredt spekter av applikasjoner for vedlikehold av maskiner. "Frys" roterende deler og sjekk komponentene Turteller / utløser, ingen refleksjonstape nødvendig

Stroboskop brukes til visuell inspeksjon av roterende deler mens du kjører. Pek stroboskopet på det inspiserte roterende objektet og sett samme blinkhastighet som den virkelige hastigheten til objektet er. Objektet stopper visuelt. På denne måten kan du finne løse bolter på koblinger, fragmenter på vifteblad også videre.

Stroboskop kan brukes som en trigger for målingen din i stedet for laserhastighetssonde.
Nyttig for eksempel under balansering hvis du ikke klarer å plassere refleksjonstapen på akselen på grunn av fettete omgivelser eller annen grunn.

A4950 kan også brukes med en hastighestsonde. Bare koble til laserhastighetssonden som peker på refleksbånd og les hastigheten direkte på A4950