HS 660 Akselerometer kontroll enheter

For enkel kontroll og sjekk av sensor funksjon

HS-660 er et bærbart verktøy designet med tanke på vedlikeholdsingeniøren.

Det brukervennlige instrumentet utfører oppgaven med å kontrollere industrielle akselerometre før og etter installasjon. Den bekrefter forspenningsnivået til vibrasjonssensorer og kontrollerer kabelintegriteten, og fremhever eventuell elektronisk feil eller kabelskader.

Ved å bruke  HS-660 til å utføre en rask og enkel test, ved å koble sonder til sensorkabelen, kan du sikre riktig drift av den komplette vibrasjonsovervåkingsenheten