HS661 Akselerometer Simulator

Enkel simulator for kontroll av vibrasjonovervåkninginstrumentering

HS-661 Aksellerometer Simulator er en batteridrevet, håndholdt enhet designet for å gjøre det mulig for installasjonsingeniører å teste vibrasjonsovervåkingssystemer som bruker 100mV / g industrielle akselerometre med konstant strøm.

Enheten har to  nivåer for simulerte vibrasjonshastighetssignaler, 5 mm / s og 20 mm / s, som  for verifisering av vibrasjonsmonitor og alarmkretser.

De to  vibrasjonsnivåene og akselerometereffekten fra overvåkingssystemet er indikert med lysdioder.