A4500 VA5Pro vibrasjonsanalyse, termisk kamera og ultralyd

Utforsk den kraftigste vibrasjonsanalysatoren på markedet. Bruk multitasking-verktøy for å analysere maskineriet ditt. Balansator, termisk bildekamera, ultralyd, bump test, ODS, MCSA - +++

Mål 4 vibrasjonssignaler og 4 prosessverdier (temperatur, trykk osv.) Sammen med hastighet synkront. Triaksial sensorvennlig, nærhetssonder for forskyvningsmåling, ultralydmikrofon, akustisk mikrofon, termisk bildekamera, gjeldende klemmemåler, stetoskop og mer.

Analyser dataene dine på stedet på stor skjerm skjermstørrelsen med variable variable markører, med indikasjon på feilfrekvenser og FFT i kaskade. En berøringsskjerm og et tastatur når du trenger det.

Moduler
Analysator - analytiske målinger
Datainnsamler - rutemålinger
Balanser - 1 og 2 plan på stedet balansering
"Run up" - last opp opp og last ned målinger
Opptaker - råsignalopptak for senere innleggsanalyse
Stetoskop - lytting av lager / maskinstøy
FASIT - ekspertsystem for automatisk feildeteksjon
MCSA
Oktavanalysator - målbare lydmålinger
Bump test - måling av naturlige frekvenser
ADS - Animerte avbøyningsformer (Operasjonsavbøyningsformer)
Ultralyd - måling av ultralyd i området 30-50 kHz
Kamera
IR-kamera
Galleri