A4900 M EX Vibrasjonmeter ,analysator, datakollektor (egensikret)

Vibrio M EX sammen med gratis DDS-programvare er den enkleste starten på ditt prediktive vedlikeholdsprogram basert på maskinens tilstand. Samle inn dataene med Vibrio M regelmessig og importer dem til DDS-programvare. Følg vibrasjonstrendene og følg med på maskinens faktiske tilstand. Egensikret for bruk i EX sone

Vibrometer, analysator og datainnsamling i ett

Akselerasjon, hastighet, skiftende spektrum, tidssignalstandard ISO 10816, 8 timers driftstid før lading

Vibrio M, sammen med DDS-programvare, er den enkleste starten på ditt maskinbaserte prediktive vedlikeholdsprogram.

Ta regelmessig målinger med Vibrio M og importer dataene til DDS-programvaren. Overvåk vibrasjonstrenden og følg maskinens nåværende vibrasjonsstatus.

Ex certification: II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

[II] Non-mining
[2] Zone 1
[G] Gas atmosphere
[Ex ib] Principle of protection: Intrinsic Safety EN 60079-11
[IIC] Gas group - Acetylene, Hydrogen
[T4] Temperature class 135°C
[Gb] Equipment Protection Level – Zone 1 (high protection)