Enkoder systemer

Modulære konsept som gjør det mulig  å kombinere en rekke funksjoner i systemet,
utgangs signaler og grensesnitt for å skape riktige løsningen for de respektive applikasjoner.
To forskjellige versjoner av systemet 

U-ONE® system

Les mer

U-ONE®-SAFETY

Les mer