Galvaniske isolasjonsforsterkere EX

Produktene X005 (ATEX & IEC EX) og G005 (CSA) har et inngangsstrøm forsyningsområde på 12 til 30 volt likestrøm, noe som gjør den egnet for en lang rekke bruksområder i farlige områder.
Den er tri-port-isolert og gir isolasjon mellom forsterkerens strømforsyning, det farlige området og X005/G005-utgangssignal.

Produkter

X005 ATEX & IECEX Godkjent galvanisk isolasjonsforsterker

Les mer

G005 CSA Godkjent galvanisk isolasjon forsterker

Les mer