UO-EM-FG4 (inkrementell enkoder modul)

De inkrementelle enkodermodulene for deteksjon av hastighet tre signalvarianter: forskjøvet 90 grader til grunnpulsfasen, mekanisk fast referansepuls og inverterte signaler.

Universal encoder systems

  • System solution U-ONE-LWL
  • Output of speed-dependent square wave pulses
  • 1024 pulses per rotation / HTL or TTL
  • Output signals 0°, 90°, reference pulse and inverted signals
  • Transmission frequency up to 100 kHz / overload display

Construction type

  • Electronic function modules

Output signals / Interfaces

  • HTL, TTL

Videopresentasjon enkoder system