Tungindustri

Veie-celler

4500 SHEAR BEAM LOAD CELL

Les mer

2600 DOUBLE SHEAR BEAM LOAD CELL

Les mer

3100P PENDULAR COMPRESSION LOAD CELL

Les mer

5000 Trådløs last sjakkel

Les mer

5950 Lav profil kompresjon lastcelle

Les mer

5100L-5105L TENSION LOAD CELL

Les mer

2712 Strekk- og kompresjon lastcelle

Les mer

Absolutte encodere

AL..40 Singelturn Looper

Les mer

AM... 41 SIL 3 / AM...H 41 SIL 3 Absolutt multiturn enkoder

Les mer

AS...H 60 Singleturn absolutt enkoder

Les mer

AM..40 AM... 40 / AM...H 40 Absolutt multiturn enkoder

Les mer

Heavy duty inkrementelle enkodere

FGHJ 14 hul-aksel inkrementell enkoder opp til Ø150

Les mer

FGHJ 8 hul-aksel inkrementell enkoder opp til Ø80

Les mer

FG41 SIL 3 / FGH41 SIL 3 Inkrementell enkoder for sikkerhetsapplikasjoner

Les mer

FGHJ 6 hul-aksel inkrementell enkoder opp til Ø50

Les mer

FGHJ 5 hul-aksel enkoder opp til Ø40

Les mer

UOC 40 / USC 42 SIL 2 (U-ONE-Compact)

Les mer

FG(HJ) INOX syre., alkalie,- og saltvannsresistente enkoderet encoders

Les mer

FG 40 / FGH(J) 40 Inkrementelle enkodere

Les mer

Enkoder signalbehandling

FOC Fiberoptisk signaloverføring for SSI + HTL/TTL (opp til to 400 kHz)

Les mer

Keyboard / tastaturer

Stainless steel standard/custom.

Les mer

Kompresjons celler

3110-3115 HEAVY COMPRESSION LOAD CELL

Les mer

5190-5195 TROUGH HOLE (ANNULAR) HEAVY CAPACITY LOAD CELL

Les mer

5100-5105 Strekk og kompresjonslastceller (meget høy kapasitet)

Les mer

Strekk-tensile & sjakler

5000 Trådløs last sjakkel

Les mer

5570-5575 RUNNING LINE TENSIONMETER

Les mer

5100-5105 Strekk og kompresjonslastceller (meget høy kapasitet)

Les mer

5000M Lastsjakkel

Les mer

5100L-5105L TENSION LOAD CELL

Les mer

Enkoder systemer

UO-EM-FG4 (inkrementell enkoder modul)

Les mer

UOM(HJ) 4L / UOM(HJ) 41L SIL 2 (base enhet U-ONE-LWL)

Les mer

UO-EM-D2 / UO-EM-D41 SIL 2 (Fiberoptisk dekoder modul)

Les mer

UO-EM-EGS4 / UO-EM-EGS41 SIL 2 (hastighets bryter modul)

Les mer

UO-EM-AM... (absolutt enkoder modul)

Les mer

UOC 40 / USC 42 SIL 2 (U-ONE-Compact)

Les mer

Enkoder systemer

UO-EM-FG4 (inkrementell enkoder modul)

Les mer

UO-EM-EGS4 / UO-EM-EGS41 SIL 2 (hastighets bryter modul)

Les mer

UOM(HJ) 4L / UOM(HJ) 41L SIL 2 (base enhet U-ONE-LWL)

Les mer

UO-EM-D2 / UO-EM-D41 SIL 2 (Fiberoptisk dekoder modul)

Les mer

UOC 40 / USC 42 SIL 2 (U-ONE-Compact)

Les mer

UO-EM-AM... (absolutt enkoder modul)

Les mer

Kraftige og robuste inkrementelle enkoder

MA410 Incremental encoder TTL / HTL, heavy duty

Les mer

Elektroniske posisjonsbryter

ERC 40 Elektronisk posisjons bryter

Les mer

Lastpinner / Loadpins

5300 Standard lastpinner

Les mer

IP68 Støv og vanntette silikon tastaturer

IP68 Keyboards InduProof serie

Les mer

IP68 Keyboards InduProof-series 105 keys Mouse button

Les mer

IP68 Keyboards InduProof-series 105 keys

Les mer

IP68 Keyboards InduProofMed-series 105 keys

Les mer

IP68 Keyboards InduProof-series 86 keys Mouse button

Les mer

Turtall- /hastighetsensorer

Magnetic Reid Pulse Sensor with increased EMC resistance Type FGL 020..

Les mer