Temperatur sensorer

Spesialproduserte sensorer for best mulig overføring av temperaturforanderinger i maskiner , lager etc i maritime og industrielle applikasjoner

Temperatursensorer består av et stabilt og støpt metallhus, tilpasset måleoppgaven. Vi leverer et bredt utvalg av sensorer for temperaturdeteksjon for et stort antall industrielle og maritime applikasjoner. Bruken av forskjellige måleprinsipper avhenger av type og krav til måleoppgaven.