Vann i olje

Sensor for måling av vannabsorbasjon i olje

Olje har evne til å holde en viss mengde oppløst vann, Dette går ut over oljens smøreevne  og kan skape korrosjon i maskin.
Denne sensoren måler ikke fri vannmengde, men absorbert vannmengde.

Arbeidstrykk 10 bar

Inntrengning IP67

2 analoge / releutganger for alarm

Analog, Ethernet el CAN utgang

Se datablad for øvrig data .

Kan kundespesifiseres.