Vann i olje, partikkel i olje, oljetilstandsanalyse

Sensorer for kontinuerlig overvåkning, i sanntid, for å overvåke tilstanden i maskiner og utstyr i bevegelse som f.eks gir og transmisjonssystemer. Vann, syre, drivstoff, viskositet, ulike oljetyper  oljetyper, karbon, partikler etc.

Vann i olje

Les mer

4212 Partikler i olje

Les mer

OQSx-G2 Sanntidssensor for oljetilstandsanalyse

Les mer

OQSEx-G2 ATEX-sertifisert sanntids oljetilstandsanalysesensor

Les mer

OQSx-G2 IM integrert sanntids sensor for oljetilstandsanalyse

Les mer