Tilt sensorer/ Inclinometer

3D-MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) teknologi for å måle sensorenes helning i forhold til jordens gravitasjon. Måle i området fra ± 10 °, ± 20 °, ± 30 ° og ± 60 °. Oppløsning 0,07°

VTS  To akset vibrasjons tolerant  Dual sensing pr akse, "pitch and roll"

E603 Tilt sensor

Les mer

TIPS® X623 Nedsenkbar (3500m) tilt sensor

Les mer

TIPS® X603 vinkel tilt sensor

Les mer

S623 Nedsenkbar (3500m) tilt sensor

Les mer

Vibrasjonstolerant tiltsensor, pitch & roll

Les mer

STT550 Tilt - / helningsvinkel sensor

Les mer

STT280 Tilt - helningsvinkel sensor

Les mer