Utgangs multiplikatorer | Multiplikasjon HTL/TTL

Utgangsmultiplikatorer deler innkommende signaler fra inkrementelle enkodere før de distribueres. De er utstyrt med tre signalinnganger (0 °, 90 ° og referansepuls), som fordeles til ni signalutganger (HTL eller TTL). Gjensidig frakobling av utgangsblokkene er valgfritt mulig (OM 3-3Ai).

Accessories – electronic

  • Multiplies incremental encoder signals
  • Housing with clamping fixture (35 mm DIN rails)
  • 1 input block, 3 output blocks
  • Options: Mutual decoupling of output blocks (OM 3-3Ai)

Usage

  • Signal multiplication HTL/TTL