EGS 2 .. EGSHJ 2 Overhastighet-utrusningsbryter

De elektroniske hastighetsbryterne overvåker fabrikkinnstilt hastighet med høy koblingsnøyaktighet, inkludert lave driftshastigheter. Alternativt kan de brukes som stillstandsovervåkning. Som en konsekvens spiller hastighetsbryterne sin rolle i system- og personellbeskyttelse. De er installert på motorer, for eksempel i kraner, i gruvedrift, i valsverk og mer.

Overspeed switches

  • Monitor overspeed and standstill
  • Hollow shafts (isolated ball bearings) up to Ø 17 mm, solid shaft Ø 11 mm (flange mounting)
  • Nonwearing semi-conductor switch (NO contact): one switching output set ex works
  • Switching capacity up to 30 VDC and 0.5 A

Construction type

  • Solid shaft (flange), Hollow shaft

Output signals / Interfaces

  • Switch output speed