EGS40..EGSH40 Overhastighet-/utrusnings bryter

De elektroniske overhastighetsbryterne overvåker så mange som fire programmerbare hastighetsområder (overhastighet, underhastighet og stillstand) med høyt nivå av bryternøyaktighet, inkludert ved lave driftshastigheter. Hvis en programmert hastighet overskrides eller er for lav, bytter den respektive koblingsutgangen. Som en konsekvens spiller hastighetsbryterne sin rolle i system- og personellbeskyttelse. De er installert på motorer på kraner, i gruvedrift så vel som i valsverk og mer. Når enheter byttes, er det mulig å overføre parametrene som tidligere er lagret på den første enheten til den nye enheten.

Overspeed switches

  • Monitor overspeeds and underspeeds (programmable)
  • Hollow shafts up to Ø 25 mm, solid shafts up to Ø 14 mm (flange or foot mounting)
  • Relay contact / switching output: Up to 4 programmable / up to 2 diagnostics
  • Options: Isolated ball bearings (hollow shaft), additional incremental output, further encoders attachable

Construction type

  • Solid shaft (flange), Solid shaft (flange / foot), Hollow shaft

Output signals / Interfaces

  • Switch output speed